Planleggingsdager høst 2018

Barnehagen har planleggingsdager 24.august , 28.september og 26.november.