Barnehagen er stent torsdag 27.4 og fredag 28.4

Dette er de to siste planleggingsdagene dette barnehageåret.