Visjon og målsettinger

Visjon:

"Barnas Have med språk og mangfold i sentrum"

Målsettinger:

  • Ut fra sine forutsetninger utvikler alle barn et godt språk og god språkforståelse
  • Personalet bidrar aktivt til barns språklige utvikling og språkforståelse
  • Personal og foreldre har god kommunikasjon
  • Alle barna i barnehagen har en positiv selvoppfatning
  • I samarbeid med foreldre arbeider personalet aktivt med barnehagens kulturelle mangfold
  • Barnas Have er en attraktiv sentrumsbarnehage som er godt kjent med og hyppige brukere av byens fasiliteter og naturområder