Velkommen!

Barnas Have er en privat barnehage nær sentrum i Sandefjord. "Barnas Have - med språk og mangfold i Sentrum."

 

Planlagte aktiviteter gjennom uken:

 • Organiserte lesestunder
 • Språksamlinger, språkgrupper
 • Lekegrupper
 • Turdager
 • Temasamlinger
 • Førskolegruppe

Hverdagslige metoder:

 • Ser og anerkjenner positive egenskaper hos hverandre
 • Gode dialoger som fremmer språk, refleksjoner, selvoppfatning, m.m
 • Glede, latter og humor
 • Lek og aktiviteter
 • Faste rutiner og regler
 • Stimulerende lekemateriell
 • Bruker konkreter for å gi førstehåndserfaringer
 • Organiserer personalressurser og rom slik at det gis mulighet til lek i mindre og avskjermede grupper
 • Tydelig og god kommunikasjon med foreldre
 • Samarbeid med foreldre om barnehagens kulturelle mangfold