Ny i Barnas Have

Ny i Barnas Have Før oppstart sender vi ut barnehagens virksomhetsplan. Her står det mye både om praktiske ting og tilvenning. Noen av disse tilvenningsrådene vil vi gjengi her.

Tilvenning – avskjeden om morgenen

Tilvenningen går vanligvis veldig greit, men noen trenger litt mer tid enn andre. Her er noen tips om hvordan dere foreldre kan være med på å hjelpe barnet den første tiden:

Ikke vis usikkerhet Fortell barnet at du skal gå — og gå når du har sagt at du skal gjøre det. Viser du usikkerhet blir barnet usikkert, og det tar lenger tid å bli trygg. Det er viktig at barna får erfaring med at foreldre ikke går før de sier fra — og at de kommer tilbake etter en tid.

Ikke snik deg ut Ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt. Barnet skal erfare at foreldrene går, og at de kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet for barnet.

Ikke bli for lenge Blir du værende lenge i barnehagen ved levering kan barnet tro at også du skal være i barnehagen, noe som også kan være med å forlenge tiden før barnet blir trygg.

Hva om barnet gråter? Det å gå fra barnehagen kan være vanskelig. Men erfaringene i barnehagene tilsier at barnets gråt stilner like etter at foreldrene har dratt. Ring gjerne for å høre hvordan det har gått.

Gode relasjoner At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.