Blåtoppen

På Blåtoppen er det 30 barn fra 3-6 år, det jobber sju voksne på avdelingen dette barnehageåret. Egle og Linda er pedagogiske ledere. Mette, Trine, Marianne og Gashaw er assistenter på Blåtoppen. Merete er støttepedagog.