Tradisjoner

 Vi har en rekke tradisjoner i vår barnehage:

Flere felles samlingsstunder på huset i løpet av året

Fellestur om høsten og våren

Internasjonale uker

Foreldresammenkomster som f. eks. foreldrefrokost, foreldrekaffe, mangfoldfest

Markerer andre høytider/tradisjoner som er viktig for familiene. Eks. ID

Gjensynsfest med de barna som gikk ut i vår og nå går i 1. klasse

I desember har vi tradisjoner på å tenne lys, markere Lucia på ettermiddagen den 13., bake, lage gave til mamma/pappa, juleverksted, julebord og nissefest med grøt

Karneval i februar

Før påske leter vi etter påskeegg

Markerer 17. mai ved at vi går i tog i nabolaget vårt og har mat og leker i barnehagen etterpå

Førskoletur med skolestarterne

Sommerfest med familiene